Mapa
prevencie

O prevencii a zdraví spoločne na jednom mieste

Mapa prevencie je tu pre všetkých, ktorí chcú vedieť, čo sa robí v oblasti prevencie na Slovensku, kto
sú najdôležitejší aktéri a kde je priestor na zlepšenie.

Pozrieť mapu

Zaujímame sa

o projekty a aktivity v oblasti prevencie a podporujeme odbornú diskusiu o tejto téme.

Poraďme sa

a inšpirujme navzájom dobrými skúsenosťami zo Slovenska a zahraničia.

Spojme sa

a vytvorme spolu sieť aktérov, ktorí podporujú aktivity v oblasti prevencie.

Pridajte sa

a dajte nám vedieť o svojich aktivitách v oblasti prevencie v prípade, že ste sa na Mape nenašli.

Nenašli ste sa na Mape prevencie?

Pošlite nám email so stručnou informáciou o tom, prečo na Mapu prevencie patríte na
info@mapaprevencie.sk

Videá

O projekte

Cieľom iniciatívy je združiť kľúčových aktérov, ktorí podporujú alebo sa aktívne podieľajú na aktivitách v oblasti prevencie. Chceme vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu a ďalšiu vzájomnú spoluprácu medzi predstaviteľmi štátu, zamestnávateľov, zdravotných poisťovní, lekárov, pacientskych združení ako aj pedagógov a ďalších odborníkov. Zároveň chceme na základe spoločnej diskusie mobilizovať verejnosť k zodpovednejšiemu prístupu za vlastné zdravie.

S myšlienkou realizovať tento projekt prišla farmaceutická spoločnosť MSD (Merck Sharp & Dohme). Inšpiráciou bol projekt Partnership to Fight Chronic Disease, ktorý vznikol v USA a združuje rôznych aktérov v ich snahe bojovať proti chronickým chorobám a znižovať ich dopad na spoločnosť.

Iniciatíva „Mapa prevencie“ by mala vyvrcholiť vznikom Platformy pre prevenciu ako dlhodobého projektu na diskusiu a rozvoj témy prevencie na Slovensku.

Iniciátor projektu
msd-logo
Mapovania prevencie na Slovensku sa aktívne zúčastnili
14
13
12
11
10
o2
8
7
6
5
4
3
2
1